Thành công với ACCA - F6 - Thuế Việt Nam

 • (0)
  0 Đánh giá

3,500,000 VND


Bài học

36

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Nắm được các kiến thức về các sắc thuế: (i) thuế Thu nhập Doanh Nghiệp, (ii) thuế Giá Trị Gia Tăng, (iii) thuế Nhà Thầu Nước Ngoài, (iv) thuế Thu Nhập Cá Nhân và (v) các quy định về Quản Lý thuế

Củng cố và hoàn thiện các kỹ năng làm bài thi môn F6 ACCA


Giảng viên:

IFace ACCA Tutor Đang cập nhật

Giới thiệu chung

Thông tin về khóa học ACCA F6 – Thuế Việt Nam 


Khóa học sẽ trang bị cho học viên các kiến thức:

 • Quy định về thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, thuế Giá Trị Gia Tăng, thuế Nhà Thầu Nước Ngoài, thuế Thu Nhập Cá Nhân, quy định liên quan về luật quản lý thuế.
 • Kỹ năng làm bài thi ACCA F6 – thuế Việt Nam.
Các chủ đề liên quan:
 • Luật Quản lý thuế hiện hành tại Việt Nam.
 • Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.
 • Thuế Giá Trị Gia Tăng.
 • Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài.
 • Thuế Thu Nhập Cá Nhân.

Giảng dạy bởi giảng viên của trung tâm ACCA iFACE

 • Giàu kinh nghiệm trong giảng dạy
 • Giỏi chuyên môn
 • Làm việc tại KPMG Việt Nam

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Học viên cần có kiến thức cơ bản về môn học kế toán tài chính.
 • Học viên có máy tính và kết nối mạng Internet

Kiến thức mục tiêu

 • Nắm được các kiến thức về các sắc thuế: (i) thuế Thu nhập Doanh Nghiệp, (ii) thuế Giá Trị Gia Tăng, (iii) thuế Nhà Thầu Nước Ngoài, (iv) thuế Thu Nhập Cá Nhân và (v) các quy định về Quản Lý thuế
 • Củng cố và hoàn thiện các kỹ năng làm bài thi môn F6 ACCA

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

IFace ACCA Tutor

IFace ACCA Tutor Đang cập nhật

Đánh giá

0.0

()
0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bạn đang cần hỗ trợ?

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Trợ giúp