Quy định mua, hủy, sử dụng khóa học

I. QUY ĐỊNH ĐẶT MUA KHÓA HỌC

Ban Quản Trị chỉ xác nhận thông tin đặt mua Khóa học từ Học viên khi Học viên điền đầy đủ thông tin vào các trường có sẵn và click vào nút THANH TOÁN trên website https://hocexcel.online.

Sau khi hoàn thành việc thanh toán, Học viên được cung cấp tài khoản truy cập và mã kích hoạt để sử dụng Khóa học online trên website https://hocexcel.online. Học viên có trách nhiệm bảo mật và quản lý thông tin tài khoản đăng nhập và mã kích hoạt. Ban Quản Trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan/phát sinh từ tài khoản đăng nhập và mã kích hoạt kể từ thời điểm bàn giao cho Học viên.

II. QUY ĐỊNH VỀ HỦY ĐƠN ĐẶT MUA KHÓA HỌC

Đơn đặt mua Khóa học chỉ được hủy khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Ban Quản Trị chưa thực hiện giao/chuyển mã kích hoạt cho Người đặt mua;
  • Ban Quản Trị không liên lạc được với Người đặt mua Khóa học trong vòng 24 giờ kể từ giờ đơn đặt mua được ghi nhận trên hệ thống của website https://hocexcel.online;
  • Theo thỏa thuận và thống nhất của Ban Quản Trị và Người đặt mua;

III. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KHÓA HỌC

Để sử dụng Khóa học, Học viên sử dụng tài khoản đăng nhập để đăng nhập vào website https://hocexcel.online và mã kích hoạt để kích hoạt Khóa học. Học viên thực hiện theo các hướng dẫn online trên website https://hocexcel.online để tham gia vào Khóa học.

Khi sử dụng Khóa học và đăng nhập vào website https://hocexcel.online, Học viên cam kết và tuyệt đối tuân thủ các quy định dưới đây, nếu vi phạm một trong các quy định dưới đây Học viên đồng ý để Ban Quản Trị khóa/xóa tài khoản, xử lý theo quy định của pháp luật (nếu cần) và không được tiếp tục học Khóa học đã mua mà không được hoàn trả lại tiền mua Khóa học đã thanh toán.

  • Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp/phá hoại các Khóa học được đăng trên website https://hocexcel.online.
  • Không được phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các Khóa học đăng tải trên website https://hocexcel.online.
  • Không được truyền tải/công bố/để lộ bằng bất kỳ hình thức nào về nội dung của Khóa học được đăng trên website https://hocexcel.online cho bên thứ ba..
  • Không được thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của website https://hocexcel.online.
  • Khi trao đổi, thảo luận với Học viên khác trong Khóa học, Học viên không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với Học viên khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
  • Không được sử dụng chung tài khoản với người khác, mỗi một tài khoản chỉ có 01 người được sử dụng. 02 người cùng sử dụng chung một tài khoản là vi phạm quy định này.
Bạn đang cần hỗ trợ?

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Trợ giúp