Nguyễn Thị Linh

Đang cập nhật

As a member of ACCA and VACPA (Vietnam Certified Public Accountant) with 6 years working as an external auditor and financial consultant at one of the four biggest auditing firms.- DEPUTY HEAD OF FINANCE & ACCOUNTING DEPARTMENT APAX ENGLISH.- ASSISTANT MANAGER – Advisory Service ERNST & YOUNG VIET NAM
  • Khóa học

    1

  • Bài viết

    0

Bạn đang cần hỗ trợ?

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Trợ giúp