KT01 - Excel trong kiểm toán

  • (0)
    1 Đánh giá

699,000 VND


Bài học

22

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Sau khóa học, học viên không chỉ làm chủ được kỹ năng Excel và còn có những kiến thức và góc nhìn tổng quan về công việc của Kiểm toán viên.

Hiểu được tổng quan BCTC và các thành phần cấu tạo nên BCTC của 1 doanh nghiệp thông thường.

Hiểu được quy trình Kiểm toán và ứng dụng Excel vào Kiểm toán một số phần hành cơ bản. (VD: Kiểm toán phần hành Tiền và các khoản Tương đương tiền trên BCTC, kiểm toán phần khấu hao TSCĐ, Kiểm toán phần hành chi phí hoạt động).


Giảng viên:

Hoàng Tiến Đạt Giảng viên - Iface

Giới thiệu chung

Xuất phát từ yêu cầu về nguồn nhân lực có năng lực tại các công ty Kiểm toán tại Việt Nam hiện nay, mà Học Excel Online kết hợp với Iface giới thiệu khoá học Excel trong Kiểm toán (nằm trong chương trình học Success with Big4). Với khoá học này, các bạn sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính v.v mới ra trường có mục tiêu apply vào các công ty kiểm toán lớn sẽ có cái nhìn tổng quát và chi tiết về các công việc kiểm toán. Khoá học sẽ giúp các bạn tự tin về kỹ năng Excel, các kiến thức về kiểm toán một số các Phần hành cơ bản (mà các bạn Thực tập sinh- Intern sẽ được giao) trong Kiểm toán báo cáo tài chính.

Khóa học được chia làm 4 phần:
Phần 1: Giới thiệu về khoá học và ứng dụng Excel trong kiểm toán.

Phần 2: Kiểm toán phần hành Tiền và các khoản tương đương tiền.

Phần 3: Kiểm toán phần hành Tài sản cố định (Khấu hao TSCĐ).

Phần 4: Kiểm toán phần hành chi phí hoạt động.

Học viên sẽ được hướng dẫn thông qua những số liệu, sổ sách thực tế và Giảng viên cũng sẽ cung cấp những tài liệu để học viên có thể tự thực hành ở nhà. Học viên chỉ cần làm theo những thao tác của Giảng viên và ứng dụng được những thao tác đó là đã có thể nắm được các quy trình Kiểm toán các phần hành cơ bản đồng thời kỹ năng xử lý số liệu trong excel cũng sẽ nâng lên đáng kể. Học viên còn được tham gia một diễn đàn đặc biệt mà chỉ dành cho học viên của lớp, nơi có thể giải đáp những thắc mắc, khó khăn và sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Giảng viên. Khóa học sẽ hướng dẫn học viên một cái nhìn tổng quát về Báo cáo tài chính và sẽ được tiếp xúc với góc nhìn mới với tư duy của Kiểm toán. Sau khi học xong, học viên sẽ:

- Hiểu được tổng quan BCTC và các thành phần cấu tạo nên BCTC của 1 doanh nghiệp thông thường.
- Biết được tổng quan về Excel, một số phím tắt và những hàm cơ bản nhưng rất cần thiết trong Excel.
- Hiểu được quy trình Kiểm toán và ứng dụng Excel vào Kiểm toán một số phần hành cơ bản. (VD: Kiểm toán phần hành Tiền và các khoản Tương đương tiền trên BCTC, kiểm toán phần khấu hao TSCĐ, Kiểm toán phần hành chi phí hoạt động).

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Có máy tính kết nối Internet
  • Có kiến thức cơ bản về kế toán kiểm toán và đọc báo cáo tài chính

Kiến thức mục tiêu

  • Sau khóa học, học viên không chỉ làm chủ được kỹ năng Excel và còn có những kiến thức và góc nhìn tổng quan về công việc của Kiểm toán viên.
  • Hiểu được tổng quan BCTC và các thành phần cấu tạo nên BCTC của 1 doanh nghiệp thông thường.
  • Hiểu được quy trình Kiểm toán và ứng dụng Excel vào Kiểm toán một số phần hành cơ bản. (VD: Kiểm toán phần hành Tiền và các khoản Tương đương tiền trên BCTC, kiểm toán phần khấu hao TSCĐ, Kiểm toán phần hành chi phí hoạt động).

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

Hoàng Tiến Đạt

Hoàng Tiến Đạt Giảng viên - Iface

- Tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán - Viện Kế toán Kiểm toán - Đại học Kinh Tế Quốc Dân
- Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp & Kiểm soát quản trị
- Trưởng nhóm Kiểm toán tại một trong 4 công ty Kiểm toán lớn nhất trên toàn thế giới
- Chuyên viên Tài Chính của một Tổng công ty thuộc Tập đoàn lớn của Việt Nam

Đánh giá

5.0

()
1 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 1

Danh sách đánh giá

Bạn đang cần hỗ trợ?

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Trợ giúp