Hoàng Tiến Đạt

Đang cập nhật

- Tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán - Viện Kế toán Kiểm toán - Đại học Kinh Tế Quốc Dân- Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp & Kiểm soát quản trị- Trưởng nhóm Kiểm toán tại một trong 4 công ty Kiểm toán lớn nhất trên toàn thế giới- Chuyên viên Tài Chính của một Tổng công ty thuộc Tập đoàn lớn của Việt Nam
  • Khóa học

    1

  • Bài viết

    0

Bạn đang cần hỗ trợ?

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Trợ giúp