Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu

 • (0)
  0 Đánh giá

1,600,000 VND


Bài học

111

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL để làm việc với dữ liệu

Sử dụng ngôn ngữ SQL để có thể chuẩn bị dữ liệu cho báo cáo, phân tích dữ liệu​

Đầy đủ kiến thức cơ bản về kiến thức SQL

Dễ dàng bắt đầu, không yêu cầu cài đặt phần mềm phức tạp


Giảng viên:

Nguyễn Đức Thanh Founder & CEO - Học Excel Online

Giới thiệu chung

Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu

SQL là một ngôn ngữ dùng trong việc truy vấn và phân tích dữ liệu. Hiện nay, không chỉ những vị trí kỹ thuật mới cần tới kiến thức về SQL, mà cả những vị trí business cũng tuyển những ứng viên có hiểu biết cơ bản về SQL bởi vì trong thời đại của dữ liệu, khả năng làm việc với dữ liệu và truy vấn dữ liệu đã trở thành một yêu cầu thiết yếu trong công việc. Để nâng cao kiến thức, rút ngắn thời gian làm việc với dữ liệu, tăng hiệu suất làm việc, chủ động hơn trong công việc, hãy trang bị cho mình kiến thức SQL ngay bây giờ.

Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu sẽ giúp bạn bắt đầu học và sử dụng kiến thức SQL một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất với phương pháp giảng dạy hiệu quả đặc biệt của giảng viên Nguyễn Đức Thanh cùng chương trình được thiết kế cẩn thận, chi tiết. Để bắt đầu với khóa học này, bạn không nhất thiết phải có kiến thức lập trình VBA, kiến thức cơ bản về Excel sẽ đủ để bạn có thể bắt đầu ngay lập tức. Để giúp học viên bắt đầu khóa học một cách nhanh nhất, giảng viên đã thiết kế ra khóa học và công cụ hỗ trợ để học viên có thể học SQL và thực hành câu lệnh SQL ngay trong phần mềm Excel quen thuộc mà không phải mất thời gian cài đặt thêm các phần mềm cơ sở dữ liệu rất cồng kềnh, yêu cầu phần cứng laptop mạnh. Bạn có thể học SQL ngay trên phần mềm Excel quen thuộc của bạn mà không cần cài thêm bất cứ phần mềm bổ trợ đặc biệt nào, bởi vì, như mục tiêu đề ra của khóa học: Giảng viên muốn bạn có thể bắt đầu nhanh nhất, dễ nhất, hiệu quả nhất với những kiến thức SQL được trình bày trong khóa học.
Yêu cầu trước khi tham gia khóa học​

 • Học viên cần có máy tính có kết nối Internet để học khoá học này
 • Máy tính có cài sẵn Excel phiên bản từ 2010 trở lên

Nội dung chi tiết khóa học


0101 - Chú ý thực hiện trước khi học
0201 - Làm quen với cấu trúc bảng dữ liệu
0202 - Viết câu SQL truy vấn dữ liệu đầu tiên của bạn
0203 - Cách viết SQL truy vấn dữ liệu từ Workbook, Named Range
0204 - Bài tập luyện viết SQL
0205 - Truy vấn dữ liệu từ một vùng dữ liệu trên bảng tính
0206 - Truy vấn dữ liệu từ scoped Named Range trong Excel
0207 - Truy vấn dữ liệu từ bảng dữ liệu không có dòng tiêu đề
0208 - Đặt tên lại cột kết quả bằng từ khóa AS
0209 - Đặt tên lại cột kết quả kể cả khi tiêu đề đã tồn tại
0210 - Sử dụng fully-qualified name trong SQL, đặt alias cho bảng
0301 - Sắp xếp dữ liệu theo một cột
0302 - Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột
0303 - Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự đảo ngược với từ khóa DESC
0304 - Cách sắp xếp dữ liệu khi dữ liệu nguồn không có tiêu đề
0305 - Lưu ý khi sử dụng alias của cột trong order by
0306 - Sử dụng TOP để giới hạn những kết quả trả về
0307 - Xử lý vấn đề với TOP 1
0308 - Trả về số dòng dữ liệu theo tỉ lệ phần trăm
0309 - Sử dụng Distinct trong SQL
0310 - Sử dụng Distinct với nhiều cột
0401 - Khởi động với Where clause
0402 - Luyện tập Where clause
0403 - Sử dụng Where Clause để lọc kết quả kinh doanh
0404 - Ứng dụng trong việc kiểm tra dữ liệu input
0405 - Lọc tên phim theo tiêu đề, theo thứ tự trong bảng chữ cái
0406 - Sử dụng Where Clause và toán tử LIKE
0407 - Sử dụng Where Clause với nhiều điều kiện - AND
0408 - Sử dụng Where Clause với nhiều điều kiện - OR
0409 - Sử dụng Where Clause - lồng ghép nhiều điều kiện, viết code dễ nhìn
0409 - Sử dụng Where Clause - lồng ghép nhiều điều kiện AND, OR
0410 - Sử dụng Where Clause kết hợp với toán từ IN để rút gọn code SQL
0411 - Sử dụng IN với dữ liệu text
0412 - Sử dụng NOT IN để lọc dữ liệu
0413 - Sử dụng toán tử BETWEEN để viết code SQL đơn giản hơn
0414 - Sử dụng NOT BETWEEN để lọc dữ liệu ngoài khoảng
0415 - Sử dụng BETWEEN với dữ liệu dạng Text
0416 - Sử dụng IS NULL và IS NOT NULL
0501 - Sử dụng toán tử LIKE để tìm từ có trong một cột
0502 - Sử dụng toán tử LIKE với ký tự đại diện gạch nối dưới chân (underscore)
0503 - Sử dụng toán tử LIKE pattern nâng cao
0504 - Sử dụng toán tử LIKE với pattern danh sách ký tự
0505 - Sử dụng toán tử LIKE với pattern danh sách ký tự số
0506 - Sử dụng toán tử LIKE với pattern tiêu đề không bắt đầu bằng chuỗi ký tự
0507 - Sử dụng toán tử LIKE với pattern tiêu đề không bắt đầu bằng số nhưng kết
0601 - Sử dụng function trong câu lệnh SQL
0602 - Sử dụng function trong câu lệnh, so sánh phân biệt chữ hoa chữ thường
0603 - Kết hợp function trong câu lệnh SQL
0604 - Kết hợp function trong câu lệnh SQL, sử dụng UCASE và LCASE
0701 - Thêm cột vào bảng kết quả.mp4
0702 - Sắp xếp lại thứ tự các cột trong bảng kết quả
0703 - Tạo và sử dụng các calculated columns
0704 - Tính toán nâng cao với Calculated Columns
0705 - Nối chuỗi để tạo ra cột mới
0706 - Định dạng số ở bảng kết quả
0707 - Định dạng dữ liệu ngay trong câu lệnh SQL
0708 - Câu lệnh điều kiện trong SQL
0709 - Sử dụng IIF kết hợp với OR.mp4
0710 - Sử dụng IN trong IIF thay cho OR
0711 - Sử dụng hàm SWITCH trong SQL
0801 - Xử lý null trong bảng dữ liệu
0802 - Xử lý null trong calculated Columns
0803 - Định dạng ngày tháng đơn giản trong câu lệnh SQL
0804 - Định dạng ngày tháng custom trong câu lệnh SQL
0805 - Trích xuất giá trị ngày, tháng, năm, ngày trong tuần từ cột ngày tháng
0806 - Trích xuất ra tên tháng bằng nhiều cách khác nhau
0807 - Hàm DatePart trong SQL
0808 - Hàm DateSerial trong SQL
0809 - Sử dụng các hàm thời gian trong Where Clause
0810 - Các hàm thời gian hiện tại
0811 - Sử dụng hàm DateAdd để cộng thời gian trong SQL
0812 - Tính tuổi bằng Datediff, cách xử lý sai lệch
0901 - Giới thiệu về các hàm aggregation trong SQL
0902 - Một số hàm aggregation đơn giản kết hợp với Where Clause
0903 - Giới thiệu về Group By
0904 - Tổng hợp dữ liệu theo điều kiện phức tạp
0905 - Tổng hợp dữ liệu dựa trên Calculated Columns
0906 - Sử dụng Having để lọc điều kiện trên aggregation
0907 - Thứ tự các từ khóa trong một câu lệnh SQL
0908 - Sử dụng Pivot trong SQL
0909 - Chỉnh định ra cột cần lấy trong Pivot
0910 - Thay thế giá trị vào những ô Null trong kết quả Pivot
0911 - Thêm aggregation level vào bảng Pivot
0912 - Cách sử dụng Union để nối nhiều bảng dữ liệu
0913 - Sử dụng Union All để tạo báo cáo
0914 - Thêm điều kiện Where vào câu lệnh SQL tạo báo cáo
0915 - Thêm cột phụ để sắp xếp báo cáo và dòng tổng hợp đúng thứ tự
0916 - Giới thiệu kỹ thuật sử dụng Sub query
1001 - Lab 01 Báo cáo với sub total, grand total bằng SQL
1101 - Query dữ liệu từ nhiều file khác nhau bằng Union ALL không cần mở files
1102 - Xử lý dữ liệu trong trường hợp bảng tính không có dòng tiêu đề
1103 - Query dữ liệu từ file Excel và file CSV đồng thời
1201 - Sử dụng Insert into để ghi dữ liệu vào bảng tính Excel
1202 - Thêm cột tùy chỉnh vào bảng với insert into
1203 - Xóa dữ liệu từ file Excel với SQL và những lưu ý
1204 - Thêm dữ liệu từ một sheet khác bằng Insert
1205 - Thêm dữ liệu mới vào file Excel bằng Select Into
1301 - Mối quan hệ giữa các bảng, Database Diagram, Primary Key, Foreign Key
1302 - Inner join cơ bản, tra cứu dữ liệu từ bảng khác
1303 - Inner join nhiều bảng dữ liệu, lưu ý sự khác biệt trong SQL Server
1304 - Kết hợp điều kiện Where trong câu SQL có Inner Join
1305 - Left outer join và right outer join
1306 - Lọc dữ liệu chỉ có trong bảng này mà không có trong bảng khác
1307 - Giả lập FULL JOIN trong phiên bản SQL trên Excel
1308 - Lưu ý khi sử dụng UNION và JOIN
1401 - Giới thiệu về Sub query trong SQL
1402 - Tính toán với Sub query
1403 - Sử dụng từ khóa ALL để so sánh dữ liệu với Sub query
1404 - Nested Sub query
1405 - Sử dụng từ khóa ANY để so sánh dữ liệu với Sub query
1406 - Sử dụng từ khóa IN với sub query trong Where Clause

Giảng viên khoá học

Nguyễn Đức Thanh | LinkedIn

Kinh nghiệm
 • GĐ OSSTech Ltd: công ty phần cứng và giải pháp MES (Manufacturing Execution System), giải pháp Internet of Things
 • PGĐ DMS Ltd: chuyên giải pháp ERP Epicor cho doanh nghiệp sản xuất
 • Assistant to General Manager Catthaicorp, leading manufacturer in supporting industry of Vietnam
 • Founder Học Excel Online, nền tảng training nâng cao hiệu suất làm việc
 • RPA Head Consultant, EKCG (Munich, Đức), tư vấn giải pháp Robotics Process Automation tự động hoá quy trình và nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, Telecommunication
 • IT Consultant, KPMG Europe LLP (Munich, Đức), SAP Automation, Digital Transformation
Khách hàng tư vấn
 • Tại Đức: Boehringer Ingelheim, Bosch, Rolls-Royce Power Systems, Hypothekenbank, Sanofi, MTU, Schwarz-Gruppe, Lidl
 • Tại Ý: MTU Italia
 • Tại Việt Nam: FPT Software, Vietinbank, Vietcombank, Messer, Shinhanbank, Pepperl+Fuchs, Essons, Cát Thái, HP
Học vấn
 • Master in Strategic Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Bachelor in Business Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Erasmus Mundus Scholarship, London Metropolitan University, Anh Quốc
 • Bachelor International Business Law, Foreign Trade University, Việt Nam

Xuất bản quốc tế (Co-author)


Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Học viên cần có máy tính có kết nối Internet để học khoá học này
 • Máy tính có cài sẵn Excel phiên bản từ 2010 trở lên

Kiến thức mục tiêu

 • Thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL để làm việc với dữ liệu
 • Sử dụng ngôn ngữ SQL để có thể chuẩn bị dữ liệu cho báo cáo, phân tích dữ liệu​
 • Đầy đủ kiến thức cơ bản về kiến thức SQL
 • Dễ dàng bắt đầu, không yêu cầu cài đặt phần mềm phức tạp

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

Nguyễn Đức Thanh

Nguyễn Đức Thanh Founder & CEO - Học Excel Online

Nghề nghiệp:

- Chuyên gia tư vấn giải pháp Robotics Process Automation (RPA): Automation Anywhere, uiPath, Blueprism ...

- Chuyên gia tư vấn giải pháp tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, ...

- Chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP - giải pháp quản lý phần mềm đa năng cho doanh nghiệp SAP thuộc bộ phận IT Advisory tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức.

- Founder & CEO: Học Excel Online - Nền tảng nâng cao khả năng làm việc tương tác đa chiều đầu tiên tại Việt Nam

- Founder & Blogger: Học Excel Online - Nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật, hướng dẫn sử dụng Excel từ cơ bản tới nâng cao.

- Founder: Cộng đồng Tin học văn phòng Excel Word Power Point trên 30000 thành viên.


Học vị, các danh hiệu đạt được:

- Thạc sỹ Chiến lược quản trị thông tin - Đại học Frankfurt, Đức.

- Đã từng học tập và nghiên cứu tại trường đại học London Metropolitan, Vương Quốc Anh - Ngành "IT for Financial Services" (2012-2013).

- Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp - Đại học Frankfurt, Đức.

- Giải 3 ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi ý tưởng Start Up Live tại Karlsruhe, Đức (2013).

- Nghiên cứu và sách xuất bản tại nhà xuất bản Springer (2016).


Kinh nghiệm giảng dạy, thành tựu nghiên cứu:

- 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA.

- Tư vấn và giảng dạy ứng dụng Excel trong công việc cho FPT - FSOFT tại Nhật Bản (2019)

- Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho trung tâm BICC - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (2016-2019)

- Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho phòng KHDN - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (2017, 2018, 2019)

- Tư vấn và giảng dạy, ứng dụng Excel cho Rolls Royce (Tại Ý, Đức) (2018)

- Đồng tác giả của cuốn "The Drivers of Wearable Device Usage" - xuất bản tại nhà xuất bản Springer - Đức (2016) - trực tuyến tại http://www.springer.com/de/book/9783319303741

- Các bài viết nghiên cứu khác trong lĩnh vực IT được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế (2013) - Bài viết khoa học


Đánh giá

0.0

()
0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bạn đang cần hỗ trợ?

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Trợ giúp