Giảng viên Hocexcel.online

Đang cập nhật

*Nơi công tác hiện tại:- Hiện đang làm giảng viên tại hocexcel.online- Phụ trách mảng kế toán online* Kinh nghiệm bản thân:- Xây dựng mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Kim loại tấm Intech Việt Nam, Công ty CP VICARE, Công ty CP cà phê TAD, Công ty CP Công nghệ y tế XANDER, Công ty CP Phát triển DHT...- Từng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các mô hình doanh nghiệp: thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ…- Có trên 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế- Có trên 4 năm kinh nghiệm trong việc dạy kế toán thực hành. Xem thêm
  • Khóa học

    4

  • Bài viết

    0

Bạn đang cần hỗ trợ?

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Trợ giúp