Duy TG

Đang cập nhật

Nơi công tác hiện tại :-     Giám đốc phụ trách đào tạo tại Công ty CP tư vấn và đào tạo kỹ năng kế toán AST-     Admin phụ trách mảng VBA của Hocexcel.onlineKinh nhiệm thực tế :-    Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty CP tư vấn và đào tạo kỹ năng kế toán AST-    Kế toán trưởng Công ty CP Lâm sản xuất khẩu Thanh Hóa-    Kế toán trưởng Công ty TNHH Chế biến Gỗ Hàm Rồng-    Kế toán trưởng Công ty TNHH Sơn Tân Anh-    Làm kế toán thuế cho 43 đơn vị  Xem thêm
  • Khóa học

    3

  • Bài viết

    0