Duy TG

Đang cập nhật

Nơi công tác hiện tại :-     Làm kế toán dịch vụ tại nhà-     Admin phụ trách mảng VBA của Hocexcel.onlineKinh nhiệm thực tế :-     Kế toán trưởng Công ty CP Lâm sản xuất khẩu Thanh Hóa-    Kế toán trưởng Công ty TNHH Chế biến Gỗ Hàm Rồng-    Kế toán trưởng Công ty TNHH Sơn Tân Anh-     Làm kế toán thuế cho 23 đơn vị tại Thành phố Thanh Hóa
  • Khóa học

    3

  • Bài viết

    0