Phạm Trường Giang

Đang cập nhật

Quán quân Quốc gia MOS EXCEL tại cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship 2015 | Top 05 thế giới bộ môn MOS EXCEL tổ chức tại Mỹ | Đạt danh hiệu MOS MASTER - cấp độ cao nhất của chứng chỉ MOS | Trên 03 năm kinh nghiệm giảng dạy và hỗ trợ cho hàng ngàn học viên chinh phục chứng chỉ MOS | Trên 02 năm kinh nghiệm đào tạo và hỗ trợ cho các doanh nghiệp (Techcombank, Grab...) | Công tác tại: KPMG Việt Nam, VPBank.
  • Khóa học

    0

  • Bài viết

    0